Mirësevini tek Logi

Ndërmarrja LOGI prodhon pllaka terase për industrinë e ndërtimit dhe hapësira të të ndryshme. Ne prodhojmë pllaka terase, pllaka betoni një shtresore dhe dyshtresore në dizajn dhe orma të ndryshme me një spektër të gjërë zgjidhjesh. Produktet tona gjejnë përdorim në, objekte ndërtimi, parqe, oborre, hapësira urbane, sheshe, pishina etj. Për të qenë më afër klientëve, ne kemi dy pika të shitjes; në Prizren dhe Prishtinë, si dhe makineri të duhur për shpërndarje të pllakave.