Pllaka me Gurë të Ekspozuar – Janë Pllaka me teksturë të lirë të kombinimit të granulateve të gurit të cilët sigurojnë rezistencë të madhe ndaj abrazionit. Tekstura e tyre bën që ato të përshtaten natyrshëm me ambientin dhe hapësirat ku vendosen.