Sherbimet

Për  të treguar përkushtimin tonë ndaj punës dhe klientëve tanë, Logi  përveç prodhimit dhe shitjes së pllakave, ofron gjithashtu edhe vendosjen e tyre  në mënyrë profesionale duke  propozuar format më të mira dhe të aplikueshme për hapësirat tuaja. Logi ofron gjithashtu këshilla për  disenj  dhe konfigurim  të vendosjes së  pllakave për ambientin tuaj dhe në bashkëpunim dhe zgjedhje të klientit jep garanci për punë profesionale dhe plotësim të kërkesave të klientëve, gjithashtu bën edhe transportin e produkteve.