Shtruarja mbi estrih beton ose beton të thatë

Kjo eshtë një nga metodat më të zakonshme të shtruarjes. Kryesisht përdoret në vendet ku nuk ka bazament betoni ose në vendet ku është e nëvojshme të krijohen pjerrësi. Nëse duhet të pregaditët pllaka nga betoni armuar atëhere ajo duhet të pregaditët me trashësi prej 10 cm me armaturë rrjetë të salduar 20×20 cm me diametër të shufrës d=4 – 6 mm me 2% pjerrësi. Bazës së betonit i duhen rreth dy javë për t’u kuruar në mënyre të duhur, gjithashtu duhet të jetë kohezive dhe e pastër.
Para shtruarjes së pllakave, baza e betonit duhet të lagët por jo shumë (zakonisht me tëpër gjatë sezonit të tëmperaturave të larta). Shtresa prej estrihu me trashësi rreth 3-6 cm shtrihet në formë të rripave (brezave) mbi bazë rreth 50-60 cm. Ju mund të përdorni profila metalik që të arrini trashesinë uniforme të estrihut gjatë mbushjes së siperfaqës. Pas largimit të profilave metalik, mbushni zbrazëtirat e mbetura me estrih nga profilet dhe filloni shtruarjen e pllakave sipas konfigurimit të parapelqyer.
Që të përmirësoni lidhjen, rekomandohet që të aplikoni qumësht cimentoje mbi estrih para vendosjës së pllakës në raport të përzierjes 1 kg Cemento+1lit ujë.